Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují postup při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je prodej zboží nabízeného firmou PJ Krby. (dále jen Prodávající).

Prodávající se zavazuje řádně a včas informovat Zákazníka o vlastnostech, způsobu použití a údržbě prodávaného zboží. Zaručujeme bezpečnost a spolehlivost zboží za předpokladu, že bude používáno v souladu s Návodem k obsluze.

 

Ceník

Cenu prodávaného zboží stanoví Prodávající. Uvedená cena obsahuje 21 % DPH. Aktuálně je uváděno zboží ve slevě. Slevy zboží jsou poskytovány na určité období nebo do vyprodání zásob. Zboží může být objednáno též s montáží, v tomto  případě  bude cena montáže a dopravy předem určena  prodejcem dle místa montáže a rozsahu prováděných prací a dle platného zákona může být účtováno se sníženou sazbou DPH 15%.

 

Objednání zboží

Zboží lze objednat:

 • emailem
 • faxem
 • internetový obchod

Objednávka je pro obě strany závazná. Veškeré objednávky vyřizujeme zpravidla do 3 pracovních dnů a to v pořadí, v jakém byly doručeny. V případě úplného zrušení objednávky může Prodávající po Zákazníkovi vyžadovat storno poplatek ve výši 10 % ceny zboží. Prodávající může objednávku zrušit v případě, že se objednané plnění stane nemožným. A to i v případě, kdy výrobce přestal objednané zboží dodávat. V tomto případě Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího.

Dodací lhůty

Je-li nabízené zboží ve skladu Prodávajícího, je k dodání do 2. dne, pokud není uvedena jiná dostupnost.

Pokud není zboží ve skladu, oznámí Prodávající Kupujícímu nejpozději následující pracovní den termín dodání zboží.

 

Dodání zboží

1. Zboží je možno si osobně vyzvednout na vzorkové prodejně PJ Krby.

2. Zboží lze dodat Zákazníkovi poštou na dobírku nebo zásilkovou službou prostřednictvím dopravce. Zboží je vždy zabaleno do ochranných obalů, aby nedošlo k jeho poškození. Na pelety a brikety je doprava účtována individuálně dle hmotnosti, vzdálenosti a nutnosti vykládky zboží.  Zpoplatněno Avízo na telefon Objednatele před vykládkou zboží je částkou  90 Kč bez DPH. V případě doručení zboží prostřednictvím dopravce doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat, zda není zboží poškozeno. V případě poškození trvejte na sepsání protokolu o poškození. Na pozdější reklamace z důvodu mechanického poškození zboží nebude brán zřetel.

 

Platební podmínky

1. V případě osobního odběru na vzorkové prodejně obdrží Zákazník daňový doklad splatný ihned v hotovosti na pokladně prodávajícího.

2. Zaplatit lze i bezhotovostním převodem na základě vystavené zálohové / proforma / faktury.

3. Dobírkou, při předání zboží v místě doručení /platba řidiči/ tzv. avízo na tel Objednatele před vykládkou je zpoplatněno 90 Kč bez DPH

 

 

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany Kupujícího

V souladu se zákonem č. 367/2000 má Zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete – li se pro odstoupení od smlouvy, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

– Kontaktujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, datem nákupu, číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.

Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej na adresu firmy PJ Krby. za následujících podmínek :

 • musí být v původním nepoškozeném obalu
 • nesmí být použité
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní – včetně příslušenství, záručního listu
 • s dokladem o koupi.

Zboží posílejte, prosím, doporučeně a pojištěné. Neručíme za případné ztráty na cestě k nám.Při dodržení všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží vrátíme složenkou nebo na účet nejpozději do 14 dnů od fyzického převzetí zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy.

 

Storno objednávky ze strany Prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku :

 • bez udání důvodu
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazně změnila cena dodavatele. V tomto případě bude Kupující neprodleně kontaktován za účelem dohody o dalším postupu.

 

Reklamační řád

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, pokud není výrobcem stanoveno jinak.
Konkrétní délky záruční lhůty obdrží Kupující v Záručním listu a je povinen se s nimi seznámit.
Pokud Kupující uplatňuje reklamaci, musí tak učinit písemně.K reklamaci je nutné předložit doklad o zakoupení a reklamované zboží.
Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě. Zákonná lhůta začíná dnem doručení reklamace Prodávajícímu.

Ochrana osobních údajů

PJ Krby se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí.
Vaše údaje budou použity pouze při udržování kontaktu mezi Vaší osobou a naší společností.

Zpracování osobních údajů

Zákazník souhlasí s tím, že Prodávající bude zpracovávat jeho osobní údaje výhradně pro obchodní účely mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

Stížnosti a připomínky Zákazníků

Stížnosti a připomínky Zákazníků, které se týkají smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Zákazníkem, jsou řešeny v souladu s platnými právními předpisy. Stížnosti a připomínky může Zákazník uplatnit osobně na prodejně Prodávajícího.

Záruka vrácení peněz

Aby pro vás bylo nakupování u nás opravdu bezrizikové, dodržujeme zásadu „Záruky vrácení peněz“. Je nám jasné, že nemáte možnost si zboží námi nabízené předem prohlédnout. Můžete se zmýlit a můžete tak obdržet zboží, které skutečně naprosto nevyužijete.

Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou vám neprodleně zpět zaslány peníze, bankovním převodem nebo složenkou.

Podmínkou vrácení peněz je:

 • Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje
 • Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží
 • Ve vracené zásilce musí být vložena kopie dokladu o zaplacení
 • Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné.
 • Zboží zaslané zpět dobírkou nebude přijato